Çevre ve halk sağlığı

Okul Mutfağında Olması Gereken Özellikler

Yemek yenilen bölümlerle, yemek pişirme ve bulaşık yıkama yerlerinin ayrı olması gerekir.  Kullanılan kap, kacak uygun malzemeden yapılmalıdır. Bakırdan malzeme kullanılıyorsa kalaylanmasına dikkat edilmelidir. Plastik malzemelerin uygunluğu da sağlık yetkililerince onaylanmalıdır. Çizilmiş teflon tava ve tencerelerde kullanılmamalıdır.  Etkin bir yangın söndürme sistemi ile gerekli araç gereçler olmalıdır. Bunun yanı sıra yangın hortum ve […]

Okul Mutfağı

Mutfak, yiyeceklerin hazırlandığı ve belli bir süre muhafaza edildiği yerdir. Okul mutfaklarından çok sayıda öğrenci ve personel yararlandığı için teknik ve hijyenik koşulları oldukça önemlidir.

Bir salgın incelemesinin basamakları

Bir salgın incelemesinin basamakları şöyle sıralanabilir:  Okulda alan çalışması için hazırlık yapmak: Hazırlık aşamasında hangi uzmanlık alanından yararlanılacağı, kimlerin görev yapacağı ve sorumluluklarının belirlenmesi basamağıdır.  Salgın varlığının tespiti: Okulda salgının varlığı geriye dönük istatistiksel araştırmalar yapılarak kesinleştirilmelidir.  Tanının netleştirilmesi: Kesin tanı için klinik belirtiler ve laboratuvar bulgularından yararlanılır.  Olgu tanımlama ve […]

Okullarda en sık görülen salgın hastalıklar

Okullarda en sık görülen salgın hastalıklar ve bulaşma yolları şöyledir:  Solunum yolu ile bulaşan hastalıklar,  Oral-fekal yolla bulaşan hastalıklar,  Besin zehirlenmeleridir. Salgın; belirli zaman dilimi ve belirli bir bölge ya da grupta vaka sayısının beklenenin üzerinde olmasıdır. Okulda salgın şüphesi ile karşılaşıldığında ilk yapılması gereken uygulama, salgının varlığını tespit edip nedeni bulmaya […]

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Amaçları

İŞ yerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı; bir başka ifade ile işyerinde doğabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi amaçlar. Bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulması ve alınan önlemlerin uygulanmasından işveren sorumludur; fakat çalışanlarda öngörülen tedbirlerle ilgi şartlara […]

İş ve işçi sağlığı

Kaza: Ölüme, sağlık bozulmasına, yaralanmaya, hasara, zarara ya da diğer kayıplara yol açan istenmeyen olaydır.  Tehlike: Yaralanmaya, sağlık bozulmasına, çalışma ortamının bozulmasına, malın/mülkün hasar görmesine veya bunlardan birkaçının bir arada bulunmasına neden olabilecek potansiyel zararlı kaynak veya durumdur.  İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi: Organizasyonun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili  İSİG […]

İş ve İşçi sağlığı

İş kazası: Beklenmeyen şekilde meydana gelen ve ölüme, maluliyete, yaralanmaya ya da işyerinin veya iş ekipmanlarının zarara uğramasına yol açan olaydır.  Meslek hastalığı: Yapılan işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenle veya işin yapılış koşulları sebebiyle çalışanın ruhsal ve bedensel bütünlüğünü bozan hastalıktır.  Önlem: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında mesleki riskleri ortadan kaldırmak veya […]

İş,İŞçi

*İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. * İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara, işveren denir. *İş: işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. * Çocuk çalışan: 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış çalışandır. *Genç çalışan: 15 yaşını […]

İş ve işçi sağlığı

İş yerlerinde  işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha  insani bir iş  ortamı oluşturmak için yapılan metotlu çalışmalardır. Dünya Sağlık Örgütü(WHO) iş sağlığını; “çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan tam iyilik halinin devamı, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesi için işçinin psikolojik […]

iş ve işçi sağlığı

Ülke ekonomisinin çok daha iyi düzeylere ulaşabilmesi için en değerli kaynak olan insan ve zamanın daha verimli ve etkin kullanılması şarttır. Her geçen gün artarak gelişen teknoloji, sanayileşmeyi de hızlandırmıştır. Gelişen teknoloji, toplumların refah düzeyini yükseltirken çevreyi ve çalışanların sağlık ve güvenliklerini de tehdit etmektedir. Her yıl milyonlarca işçi çalıştıkları işletmelerde karşılaştıkları risklerden dolayı yaşamını […]