Vektörlerin insan sağlığı açısından önemi

Vektörler, yüzyıllardan bu yana insan ve evcil hayvanları, gerek taşıdıkları hastalıklarla gerekse doğrudan ısırmak, sokmak ve kan emmek suretiyle rahatsız etmektedir.

Örneğin Orta Çağ Avrupa’sında veba salgınları, her iki dünya savaşının neden olduğu insan ölümlerinden daha fazla kişinin ölümüne yol açmıştır. Sıtma, tifüs, sarı humma, ensefalit gibi hastalıklar, gelişen teknolojiye rağmen birçok ülkede bile bugün tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için zararlılarla mücadele edilmesi zorunludur.
Ayrıca vektörlerle taşınan hastalıkların birçoğuna karşı aşı ile korunmak mümkün değildir. Bu yüzden tüm dünyada vektörel hastalıklar en önemli hastalık grubu içinde yer almaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte şehirleşmenin artması, konut yapımındaki gelişmelerle ve çevre sağlığı tedbirlerinin sıkı bir şekilde alınması vektör kaynaklı hastalıkların azalmasını sağlarken vektörel hastalıklar gelişmekte olan ülkelerde sorun olamaya devam etmektedir.
Vektörlerin insan sağlığına etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
 Salgın hastalıkların taşınmasında rolleri büyüktür. Karasinek, sivrisinek, tahtakurusu, bit, pire ve fare gibi türler hasta kişilerden aldıkları etkeni sağlam kişilere bulaştırır.
 Isırmaları ile taciz nedeni olabilmektedir.
 Vektörlerle mücadelede kullanılan kimyasal maddeler önemli çevre kirliliğidir.

Vektörlerin insan sağlığı açısından önemi